Guide til køb af tørretumbler - vælg den rigtige!

Vidste du at ...
Når du køber tørretumbler, er noget af det første du skal overveje, om du vil have en kondens tørretumbler eller en tørretumbler med aftræk?

En aftrækstørretumbler leder den varme, fugtige luft ud gennem et aftræksrør. Luften ledes ud i en udluftningsskakt eller et hul ud i det fri.

Med en kondenstørretumbler afkøles den varme, fugtige luft inde i tørre tumbleren i et kondenseringssystem, så fugten kondenseres og opsamles som vand i en beholder eller ledes direkte ud i afløbet. Tumbleren behøver ikke aftræk,

Tumbleren behøver ikke aftræk, men skal kun tilsluttes en lovlig elinstallation. Den kan med fordel tilsluttes et afløb, hvis muligt.

. Til gengæld skal tumbleren placeres i et rum på min. 10 m2 eller et sted, hvor der er mulighed for at lufte ud. En kondens tørretumbler fungerer også som opvarmningskilde i det rum den står, fordi varmen ikke ledes ud i det fri.

Styresystem
Der findes to typer styresystemer på tørretumblere:

Tidsstyring og elektronisk styring
Tørretumblere med tidsstyring fungerer ligesom et æggeur, hvor du selv bestemmer, hvor lang tid, tumbleren skal køre. Når en tørretumbler har elektronisk styring, stopper tørretumbleren automatisk, når tøjet har opnået den ønskede tørhedsgrad. På den måde sparer du energi og undgår unødigt slid på tøjet.

Kapacitet
Kapaciteten af din tørretumbler er udtryk for, hvor stort et antal kilo vasketøj maskinen kan tørre ad gangen. Det er vigtigt, at kapaciteten på din tørretumbler passer sammen med kapaciteten på din vaskemaskine. I dag er det muligt at få tørretumblere med en kapacitet på op til 8 kg.

Reverserende tromlegang
Tromlegangen i en tørretumbler kan være reverserende eller ikke reverserende. At tromlegangen er reverserende betyder, at tromlen kører skiftevis den ene og den anden vej, så tøjet løsnes samtidig med, at det luftes og tørres. Herved opnås hurtigere tørring med mindre slid og lavere energiforbrug.

Anti-krøl
Med funktionen "anti-krøl" fortsætter maskinen med at vende tøjet efter, at tørringen er afsluttet. Det betyder, at tøjet krøller mindre.

Resttidsindikation
At maskinen er udstyret med resttidsindikation betyder, at du på tørretumbleren kan se den tid, der resterer, indtil maskinen er færdig.

Udskudt start
Nogle tørretumblere giver mulighed for, at du kan indstille starttiden, så maskinen starter f.eks. 2 eller 24 timer senere. Funktionen hedder "Tidsforvalg" og giver mulighed for, at du kan tørre dit tøj på det tidspunkt, hvor du finder det mest bekvemt.

Energiforbrug
Tørretumblere er energimærket i energiklasser fra A til G. Klassificeringen sker ud fra maskinernes forbrug af kilowatt-timer, hvor A er udtryk for det laveste energiforbrug og G for det højeste energiforbrug.